Blog

  1. 0
  2. 1

 

Az adatvédelmi nyilvántartás

Az adatkezelő személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről, az érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hatósági nyilvántartást vezet. A...

2016/10/15 | Adatvédelem

Az érintettek jogai a jogsértő adatkezeléssel szemben

Az érintett számára több lehetőség biztosított a jogsértő adatkezeléssel szemben, amelyek - költséghatékonyság szempontjából legalábbis - egyfajta sorrendet is jelentenek...

2016/10/15 | Adatvédelem

Domain jogviták peren kívül

A domain igényléssel és használattal kapcsolatos jogvitákban az Alternatív Vitarendező Fórum eljárását lehet igénybe venni. A domain delegálását megelőzően keletkező...

2016/10/15 | Domain

Domain nevek átruházása

A domain-használó használati jogát új domain-igénylőre akkor ruházhatja át, ha az új domain-igénylő a delegálás szabályzatba foglalt feltételei szerint új...

2016/10/15 | Domain

Adatkezelés: hozzájárulás, tájékoztatási kötelezettség és adatbiztonság

Amennyiben a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a...

2016/10/15 | Adatvédelem

A webáruházak adatkezelési szabályai

A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak...

2016/10/13 | E-kereskedelem

Elállási jog gyakorlása céges vásárló esetén, avagy mikor minősül a vásárló fogyasztónak?

Gyakran előforduló eset, hogy a webáruházban nem természetes személy, hanem egy vállalkozás köt szerződést vevői oldalon a termék megvásárlására vagy...

2016/10/13 | E-kereskedelem

Webáruházak tájékoztatási kötelezettsége

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatással kapcsolatban Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás...

2016/10/13 | E-kereskedelem

A fogyasztó elállási joga az online vásárlást követően

A fogyasztót - meghatározott határidőn belül - indokolás nélküli elállási, illetőleg - szolgáltatás igénybevétele esetén - felmondási jog illeti meg.  Az...

2016/10/13 | E-kereskedelem

A domainjogról általában

A domain a számítógépek azonosítására szolgáló névtartomány, az Internet egy meghatározott részét, tartományát egyedileg leíró megnevezés, ami legalább 2 és...

2016/10/13 | Domain

A webáruházak jogi háttere, engedély és bejelentés

Az elektronikus kereskedelmi tevékenység megkezdéséhez valamely gazdálkodási forma megléte (egyéni vállalkozás, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, stb..), továbbá a termékek...

2016/10/13 | E-kereskedelem

Az adatkezelés elvei és jogalapja

A személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. A cél nélküli vagy nem konkrét célú...

2016/10/10 | Adatvédelem

A pénzintézetek adatkezeléseinek bejelentése az adatvédelmi nyilvántartásba

Az Európa Parlament és Tanács 95/46/EK irányelve (továbbiakban: Irányelv) 18. cikk (2) bekezdése biztosítja a lehetőséget arra, hogy a tagállamok...

2012/06/28 | Adatvédelem

Térfigyelő kamerák a társasházban

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 25. §-a rendelkezik a társasház területén alkalmazott kamerás megfigyelésről. A közös tulajdonban álló épületrészek, helyiségek...

2012/06/28 | Adatvédelem